Άγρια Ζωή
20 Ιουνίου 2013
Επίσκεψη στην Ιταλία – COMENIUS
7 Νοεμβρίου 2013
Προβολή όλων

Επίσκεψη στην Ισπανία

Επίσκεψη στην Ισπανία Comenius Προγράμματα

Φωτογραφίες από την επίσκεψη στην Ισπανία στα πλαίσια του προγράμματος Comenius που υλοποιεί το σχολείο μας για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014.