Α´ Γυμνασιου

Τμήμα Α1
Τμήμα Α2
Τμήμα Α3
Τμήμα Α4

B´ Γυμνασιου

Τμήμα B1
Τμήμα B2
Τμήμα Β3
Τμήμα Β4

Γ´ Γυμνασιου

Τμήμα Γ1
Τμήμα Γ2
Τμήμα Γ3