Τμήματα Γυμνασίου

Α Γυμνασίου
Τμήμα Α1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος

Τμήμα Α2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος
Τμήμα Α3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος
Τμήμα Α4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος
Β Γυμνασίου
Τμήμα Β1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος
Τμήμα Β2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος
Τμήμα Β3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος
Τμήμα Β4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος
Γ Γυμνασίου
Τμήμα Γ1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος
Τμήμα Γ2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος
Τμήμα Γ3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος