Εκπαιδευτικοί

Οι Καθηγητές μας

2020-21
A/A ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Λιναρδάκης Ιωάννης ΠΕ18.30 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α1,Β1)
2 Παπαθαναήλ Φώτης ΠΕ04 ΓΕΩΛΟΓΟΣ(ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
3 Σιώρης Δημητρης ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Β1, Β2, Β3, Β4), ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Β1, Β2, Β3, Β4)
4 Τοκατλίδου Μαρία ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Α1, Α2, Α3, Α4,Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1)
5 Γλερίδου Αφροδίτη ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑ (Γ2, Γ3), ΑΡΧΑΙΑ (Γ1, Γ2, Γ3)
6 Ελευθεριάδου Αναστασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α1), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Β1), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Β3), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Β1, Β3), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Γ1, Γ2, Γ3)
7 Ζηρίδου Αννα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α3, Α4, Γ1, Γ2), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Α3, Α4, Γ1, Γ2), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Β2, Β4), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Β1, Β3), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Α1)
8 Μπακιρτζή Αναστασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β3), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Β2, Β3), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Γ1,Γ3), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Β2, Γ1, Γ3), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Α1)
9 Κατσαρού Γλυκερία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β1, Β4), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Β4), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Α1,Α2), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Α1, Α2, Β4)
10 Σιδηροπούλου Παναγιώτα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ3), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Γ3), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Γ2), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ (Γ2), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Α3, Α4, Β1, Β3, Β4)
11 Τσομίδης Γεώργιος ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α2, Β2), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (Α2), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ(Α3, Α4), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ (Α3, Α4), ΙΣΤΟΡΙΑ(Β2)
12 Καραγιαννίδης Γεώργιος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Α1, Α2, Α3, Γ1), ΦΥΣΙΚΗ(Α1, Α2)
13 Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Α5,Β1 Β2, Β3, Β4)
14 Τσογγίδης Γεώργιος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Β1), ΦΥΣΙΚΗ (Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4,Γ1, Γ2, Γ3)
15 Κεμεντσετσίδης Αναστασιος ΠΕ04 ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Α1, Α2, Α3, Α4), ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Α1, Α2, Α3, Α4, Γ1, Γ2, Γ3), ΧΗΜΕΙΑ(Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3)
16 Χορόζη Φωτεινή ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΟΣ
17 Καραχάλια Δέσποινα ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑ (Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4,Γ12 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Γ3)
18 Κολεσιώτου Μαρία ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ12 ΑΡΧΑΡΙΟΙ)
19 Δούκα Δέσποινα ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
20 Παπαδοπούλου Βιβή ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
21 Σιδηρόπουλος Θεόφιλος ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Α1, Α2)
22 Θεοδωρίδης Αλέξανδρος ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3)
29 Ζάχος Δημήτρης ΠΕ 11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
23 Παπαδόπουλος Μωυσής ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Α1, Α2, Α3, Α4)
24 Μπίσμπα Δροσιά ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
25 Ηλιάδης Σάββας ΠΕ17.08 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
29 Κοκκαλιάρης Αργύρης ΠΕ 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
26 Χατζοπούλου Πολυξένη ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Α1,Α2,Α3,Α4) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β1
27 Κωφίδης Κυριάκος ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
28 Σαπρανίδου ΜαρίαΠΕ 02.02.50 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΙΣΤΟΡΙΑ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ)
29 Αντωνιάδης Γεώργιος ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΟΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ( Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΦΥΣΙΚΗ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ), ΧΗΜΕΙΑ( Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ)
29 Φούντα Κατερίνα ΠΕ 02 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ( Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΦΥΣΙΚΗ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ), ΧΗΜΕΙΑ( Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ)
29 Δημητριάδου Ευαγγελία ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ( Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΦΥΣΙΚΗ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ), ΧΗΜΕΙΑ( Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ)

ΙΛΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ