Εκπαιδευτικοί

Οι Καθηγητές μας

2017-18
A/A ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Λιναρδάκης Ιωάννης ΠΕ18.30 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Α1,Β1)
2 Καραχάλια Δέσποινα ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) ΓΑΛΛΙΚΑ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
3 Γκιουλέκα Ιωάννα ΠΕ04 ΓΕΩΛΟΓΟΣ(ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Β1, Β2, Β3, Β4), ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Β1, Β2, Β3, Β4)
4 Σιώρης Δημήτριος ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Α1, Α2, Α3, Α4,Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1)
5 Τοκατλίδου Μαρία ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Γ2, Γ3), ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ1, Γ2, Γ3)
6 Γλερίδου Αφροδίτη ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α1), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Β1), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Β3), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Β1, Β3), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Γ1, Γ2, Γ3)
7 Ελευθεριάδου Αναστασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α3, Α4, Γ1, Γ2), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Α3, Α4, Γ1, Γ2), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Β2, Β4), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Β1, Β3), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Α1)
8 Ζηρίδου Άννα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β3), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Β2, Β3), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Γ1,Γ3), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Β2, Γ1, Γ3), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Α1)
9 Μπακιρτζή Αναστασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β1, Β4), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Β4), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Α1,Α2), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Α1, Α2, Β4)
10 Σιδηροπούλου Παναγιώτα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ3), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Γ3), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Γ2), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ (Γ2), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Α3, Α4, Β1, Β3, Β4)
11 Τσομίδης Γεώργιος ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α2, Β2), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (Α2), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ(Α3, Α4), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ (Α3, Α4), ΙΣΤΟΡΙΑ(Β2)
12 Καραγιαννίδης Γεώργιος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Α1, Α2, Α3, Γ1), ΦΥΣΙΚΗ(Α1, Α2)
13 Καϊτελίδου Θεοδώρα ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Α5,Β1 Β2, Β3, Β4)
14 Κεμεντσετσίδης Αναστάσιος ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Β1), ΦΥΣΙΚΗ (Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4,Γ1, Γ2, Γ3)
15 Παπαθαναήλ Φώτιος ΠΕ04 ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Α1, Α2, Α3, Α4), ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Α1, Α2, Α3, Α4, Γ1, Γ2, Γ3), ΧΗΜΕΙΑ(Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3)
16 Ανατολίτου Δόμνα ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ (Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4,Γ12 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Γ3)
17 Γκάσταρη Ευσταθία ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ (Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4,Γ12 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Γ3)
18 Μαλαμή Μαρία ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ12 ΑΡΧΑΡΙΟΙ)
19 Δούκα Δέσποινα ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
20 Παπαγγέλου Άγγελος ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
21 Ξανθόπουλος Κων/νος ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Α1, Α2)
22 Σιδηρόπουλος Θεόφιλος ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3)
23 Σιδηροπούλου Ελένη ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Α1, Α2, Α3, Α4)
24 Ντουσιοπούλου Νίκη ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
25 Λευθερούδης Θεόδωρος ΠΕ17.08 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
26 Χατζοπούλου Πολυξένη ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Α1,Α2,Α3,Α4) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β1
27 Κωφίδης Κυριάκος ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
28 Σαπρανίδου ΜαρίαΠΕ 02.02.50 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΙΣΤΟΡΙΑ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ)
29 Μπαρμπαθανάση Ελισάβετ ΠΕ 02 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ( Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΦΥΣΙΚΗ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ), ΧΗΜΕΙΑ( Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ