7 Νοεμβρίου 2013

Επίσκεψη στην Ιταλία – COMENIUS

Επίσκεψη στην Ιταλία – COMENIOUS Νέα Σχολείο Διάφορα Στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος COMENIUS, που υλοποιεί το σχολείο μας για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014, […]
20 Ιουνίου 2013

Επίσκεψη στην Ισπανία

Επίσκεψη στην Ισπανία Comenius Προγράμματα Φωτογραφίες από την επίσκεψη στην Ισπανία στα πλαίσια του προγράμματος Comenius που υλοποιεί το σχολείο μας για τα σχολικά έτη 2012-2013 […]
20 Φεβρουαρίου 2013

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα πλαίσια του προγράμματος COMENIUS

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα πλαίσια του προγράμματος COMENIUS Comenius Προγράμματα Στο πλαίσιο του προγράμματος Comenius στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας προγραμματίζεται εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αλμερία Ισπανίας. […]
13 Φεβρουαρίου 2013

Επίσκεψη στη Φιλανδία

Επίσκεψη στη Φιλανδία Comenius Προγράμματα Στα πλαίσια της Πολυμερούς Σχολικής Σύμπραξης Comenius με τίτλο “Influence of the weather on the natural and urban landscape of difference […]
6 Νοεμβρίου 2012

Greek Chronology

Greek Chronology Comenius Προγράμματα Major milestones of Greek history