Ενισχυτική διδασκαλία

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση Webex
6 Νοεμβρίου 2020
Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
14 Δεκεμβρίου 2020
Προβολή όλων

Ενισχυτική διδασκαλία

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας που ενδιαφέρονται για την συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου μας (mail@3gym-kilkis.kil.sch.gr) έως την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, την παρακάτω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μαθημάτων, αφού ενημερωθούν από το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Εδώ Ενισχυτική διδασκαλία ΦΕΚ

Εδώ Οδηγίες οργάνωσης ενισχυτικής διδασκαλίας

Εδώ Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση