Πρόγραμμα Α΄ και Β΄ τάξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας 3ου Γυμνασίου Κιλκίς

Πλατφόρμα Δωρεάν ελέγχου COVID-19-Βεβαίωση κυκλοφορίας ανήλικου μαθητή/μαθήτριας.
26 Ιανουαρίου 2021
Ενημέρωση γονέων για την επίδοση των μαθητών.
10 Φεβρουαρίου 2021
Προβολή όλων

Πρόγραμμα Α΄ και Β΄ τάξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας 3ου Γυμνασίου Κιλκίς

Μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Πρόγραμμα Α΄ και Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαζί με τα ψηφιακά δωμάτια (links) των καθηγητών της ενισχυτικής διδασκαλίας:

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε .DOC