Τηλεκπαίδευση από 16/3/2021

Τηλεκπαίδευση λόγω κακοκαιρίας
14 Φεβρουαρίου 2021
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 3ου Γυμνασίου Κιλκίς
6 Απριλίου 2021
Προβολή όλων

Τηλεκπαίδευση από 16/3/2021

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 16/3/2021 τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από απόσταση μέσω τηλεδιασκέψεων με την πλατφόρμα Webex.

Τα ψηφιακά-δωμάτια-εκπαιδευτικών (links) σε xlsx

Τα ψηφιακά-δωμάτια-εκπαιδευτικών-(links) σε pdf

Το πρόγραμμα του σχολείου που ισχύει: Ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα

Μπορείτε να δείτε εδώ το συνολικό  Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3ου Γυμνασίου σχ.έτος 2020-21  (και ΖΕΠ Ι, ΖΕΠ ΙΙ)

Το πρόγραμμα του σχολείου για τα τμήματα ένταξης από 9/11/2020 Πρόγραμμα τμημάτων ένταξης

To πρόγραμμα του σχολείου για το τμήμα ΖΕΠ Ι από την 2η έως την 4η ώρα  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΕΠ  Μαθητές του τμήματος ΖΕΠ Ι

To πρόγραμμα του σχολείου για το τμήμα ΖΕΠ ΙΙ από την 3η έως την 5η ώρα Μαθητές του τμήματος ΖΕΠ II

Διαβάστε το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας με Οδηγίες για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ωράριο των μαθημάτων

1η ώρα 8:30 – 9:10

2η ώρα 9:20 – 10:00

3η ώρα 10:10 -10:50

4η ώρα 11:00 – 11:40

5η ώρα 11:50 – 12:30

6η ώρα 12:40 – 13:20

7η ώρα 13:30 – 14:10

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του σχολείου για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα ή άλλες ανακοινώσεις.