Τηλεκπαίδευση λόγω κακοκαιρίας

Ενημέρωση γονέων για την επίδοση των μαθητών.
10 Φεβρουαρίου 2021
Τηλεκπαίδευση από 16/3/2021
14 Μαρτίου 2021
Προβολή όλων

Τηλεκπαίδευση λόγω κακοκαιρίας

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 15/2/2015 τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης Webex.

Τα ψηφιακά-δωμάτια-εκπαιδευτικών (links) σε xlsx

Τα ψηφιακά-δωμάτια-εκπαιδευτικών-(links) σε pdf

Το πρόγραμμα του σχολείου που ισχύει: Ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα

Μπορείτε να δείτε εδώ το συνολικό  Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3ου Γυμνασίου σχ.έτος 2020-21  (και ΖΕΠ Ι, ΖΕΠ ΙΙ)

Το πρόγραμμα του σχολείου για τα τμήματα ένταξης από 9/11/2020 Πρόγραμμα τμημάτων ένταξης

To πρόγραμμα του σχολείου για το τμήμα ΖΕΠ Ι από την 2η έως την 4η ώρα  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΕΠ  Μαθητές του τμήματος ΖΕΠ Ι

To πρόγραμμα του σχολείου για το τμήμα ΖΕΠ ΙΙ από την 3η έως την 5η ώρα Μαθητές του τμήματος ΖΕΠ II

Διαβάστε το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας με Οδηγίες για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ωράριο των μαθημάτων

1η ώρα 8:30 – 9:10

2η ώρα 9:20 – 10:00

3η ώρα 10:10 -10:50

4η ώρα 11:00 – 11:40

5η ώρα 11:50 – 12:30

6η ώρα 12:40 – 13:20

7η ώρα 13:30 – 14:10

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του σχολείου για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα ή άλλες ανακοινώσεις.