Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

Τμήματα Γυμνασίου

Α Γυμνασίου
Τμήμα Α1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Σιώρης Δημήτριος

Τμήμα Α2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαγγέλου Άγγελος
Τμήμα Α3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κωφίδης Κυριάκος
Τμήμα Α4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Μαλαμή Μαρία
Τμήμα Α5
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαθαναήλ Φώτιος
Τμήμα Υποδοχής
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κυριακίδου Παρθένα
Β Γυμνασίου
Τμήμα Β1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Δούκα Δέσποινα
Τμήμα Β2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζηρίδου Αννούλα
Τμήμα Β3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζοπούλου Πολυξένη
Τμήμα Β4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελευθεριάδου Αναστασία
Γ Γυμνασίου
Τμήμα Γ1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Καιτελίδου Θεοδώρα
Τμήμα Γ2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Τοκατλίδου Μαρία
Τμήμα Γ3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Γλερίδου Αφροδίτη
Τμήμα Γ4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Τσομίδης Γεώργιος