Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

Τμήματα Γυμνασίου

Α Γυμνασίου
Τμήμα Α1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζηρίδου Αννούλα

Τμήμα Α2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κολεσιώτου Μαρία
Τμήμα Α3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπίσμα Δροσιά
Τμήμα Α4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Καραχάλια Δέσποινα
Β Γυμνασίου
Τμήμα Β1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Γλερίδου Αφροδίτη
Τμήμα Β2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαδοπούλου Παρασκευή
Τμήμα Β3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Δούκα Δέσποινα
Τμήμα Β4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ηλιάδης Σάββας
Τμήμα Β5
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελευθεριάδου Αναστασία
Γ Γυμνασίου
Τμήμα Γ1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Τσομίδης Γεώργιος
Τμήμα Γ2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Τοκατλίδου Μαρία
Τμήμα Γ3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Χορόζη Φωτεινή
Τμήμα Γ4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Τσογγίδης Γεώργιος