Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

Τμήματα Γυμνασίου

Α Γυμνασίου
Τμήμα Α1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κολεσιώτου Μαρία

Τμήμα Α2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Γλερίδου Αφροδίτη
Τμήμα Α3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαγγέλου Αγγελος
Τμήμα Α4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελευθεριάδου Αναστασία
Τμήμα Α5
Υπεύθυνος Καθηγητής: Καϊτελίδου Θεοδώρα

Τμήμα Α6
Υπεύθυνος Καθηγητής: Κοκκαλιάρης Αργύριος

Β Γυμνασίου
Τμήμα Β1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζηρίδου Αννα
Τμήμα Β2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Αγγέλη Αλεξάνδρα
Τμήμα Β3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπόσκος Βασίλειος
Τμήμα Β4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιώγα Δήμητρα
Γ Γυμνασίου
Τμήμα Γ1
Υπεύθυνος Καθηγητής: Καραχάλια Δέσποινα
Τμήμα Γ2
Υπεύθυνος Καθηγητής: Μοσχοπούλου Αικατερίνη
Τμήμα Γ3
Υπεύθυνος Καθηγητής: Δούκα Δέσποινα
Τμήμα Γ4
Υπεύθυνος Καθηγητής: Τοκατλίδου Μαρία
Τμήμα Γ5
Υπεύθυνος Καθηγητής: