21 Μαρτίου 2020

Ασύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς και μαθητές Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας κάθε σχολείο θα πρέπει να προετοιμάζεται για την δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων από τους εκπαιδευτικούς ώστε […]