Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Διεθνή Οργανισμό – CERN

Προκήρυξη Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων
5 Οκτωβρίου 2017
Ημέρα Αθλητικών Δραστηριοτήτων
8 Οκτωβρίου 2017
Προβολή όλων

Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Διεθνή Οργανισμό – CERN

Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη με θέμα «Large Hadron Collider» από τις 16-05-2018 έως 20-05-2018 (4Ν) στην πόλη Γενεύη στην Ελβετία καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στον Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00.

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία στην προσφορά τους θα πρέπει να αναγράφουν την τελική συνολική τιμή της εκδρομής, αναλυτικώς την επιβάρυνση ανά μαθητή αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την δική τους κρίση θα επιτρέψει στο σχολείο να διαμορφώσει πλήρη εικόνα για τις προσφερόμενες από το ταξιδιωτικό γραφείο υπηρεσίες. Θα παρακρατηθεί το ¼ του ποσού, το οποίο θα αποδοθεί στο δικαιούχο μετά το πέρας της εκδρομής.

 

Οι προδιαγραφές του σχολείου είναι οι ακόλουθες:

 

Αναχώρηση 08:00 από το αεροδρόμιο Μακεδονία – Θεσσαλονίκης και επιστροφή 17:00.

Προβλεπόμενος αριθμός Συμμετεχόντων: τριάντα οκτώ (38) μαθητές και τέσσερις (4) συνοδοί εκπαιδευτικοί.

Μεταφορικό μέσο: Αεροπλάνο – μετάβαση με λεωφορείο. Το λεωφορείο να διαθέτει δεύτερο (2) οδηγό και  να είναι στη διάθεση των εκδρομέων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.

Διατροφή: πρωινό.

Δωμάτια μαθητών:  Ίδιο ξενοδοχείο – όροφο.

Δωμάτια καθηγητών: μονόκλινα και στον ίδιο όροφο με τους μαθητές.

Ασφάλιση: Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, έξοδα επιστροφής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) η οποία καλύπτει τα έξοδα για τους εκδρομείς (μαθητές, καθηγητές) σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής με επείγουσα αερομεταφορά αν χρειαστεί σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Εγγυητική επιστολή διεκπεραίωσης της εκδρομής και υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Κύριο κριτήριο για την επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου είναι η ασφάλεια των μαθητών μας, η αξιοπιστία του πρακτορείου σε συνδυασμό με την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Θα εκτιμηθούν οι δωρεάν συμμετοχές για τους μαθητές μας.

Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου.

Επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μαθητή λόγω ανωτέρας βίας.

 

Eνδεικτικό πρόγραμμα της εκδρομής:

 

5 ημέρες – 4 Διανυκτερεύσεις (1Ν Μιλάνο, 3Ν Γενεύη)

 

Τετάρτη   16-05-2018

08:00                    Συγκέντρωση   στο Αεροδρόμιο  Μακεδονία

10:00                    Αναχώρηση     Πτήση  Θεσσαλονίκη –  Μιλάνο

11:45                    Αναχώρηση από Bergamo (Μιλάνο) Ιταλίας  για Γενεύη Ελβετίας.

Στάση για ξεκούραση  στην Ivrea – Chamonix.

21:30                    1η Διανυκτέρευση στην Annemasse .

 

Πέμπτη  17-05-2018 

09:00                          Αναχώρηση μετά το πρωινό  για Λωζάννη, Βέρνη.

Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο

21:30                          2η  Διανυκτέρευση στην Annemasse.

 

Παρασκευή  18-05-2018

07:30                            Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο CERN

16:00                            Πρόγραμμα περιήγησης στο κέντρο και στην περιοχή της  Γενεύης.

18:00                            Επίσκεψη στα Ηνωμένα Έθνη- χωριό Ιβουάρ.

21:30                            3η  Διανυκτέρευση στην Annemasse.

 

Σάββατο  19-05-2018

09:00                           Αναχώρηση μετά το πρωινό  για Μιλάνο.

12:00                           Άφιξη στο Μιλάνο. Επίσκεψη στο Στάδιο Meatsa – Museo Nazionale…

21:30                           4η Διανυκτέρευση στο  Μιλάνο.

 

Κυριακή  20-05-2018

09.00                          Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο.

11.40                          Πτήση Μιλάνο – Θεσσαλονίκη

17:00                          Άφιξη στο αεροδρόμιο Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.

 

 

 

 

Μεταφορικό Μέσο: Αεροπλάνο και Λεωφορείο. Το λεωφορείο να διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία  σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και των Ελβετικών αρχών (E4-5). Το λεωφορείο  θα είναι στην διάθεση του group όλη την ημέρα – μέσα στο Cern (τηρουμένων των ωραρίων, σύμφωνα με τους κανονισμούς βέβαια).

 

Πριν την υπογραφή του συμφωνητικού θα προσκομισθεί έγγραφο του πρακτορείου που θα βεβαιώνει την κράτηση των δωματίων στο αντίστοιχο ξενοδοχείο σύμφωνα με την προσφορά του.