Προκήρυξη Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων

Προκήρυξη προμήθειας εισιτηρίων για μετάβαση στην Αλμερία Ισπανίας
28 Σεπτεμβρίου 2017
Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Διεθνή Οργανισμό – CERN
6 Οκτωβρίου 2017
Προβολή όλων

Προκήρυξη Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων

Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στην Βουλή των Ελλήνων  καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στον Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00.

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία στην προσφορά τους θα πρέπει να αναγράφουν την τελική συνολική τιμή της εκδρομής, αναλυτικώς την επιβάρυνση ανά μαθητή αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την δική τους κρίση θα επιτρέψει στο σχολείο να διαμορφώσει πλήρη εικόνα για τις προσφερόμενες από το ταξιδιωτικό γραφείο υπηρεσίες. Θα παρακρατηθεί το ¼ του ποσού, το οποίο θα αποδοθεί στο δικαιούχο μετά το πέρας της εκδρομής.

 

Οι προδιαγραφές του σχολείου είναι οι ακόλουθες:

 

Προορισμός: Τετραήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ΄ τάξης Γυμνασίου στην Αθήνα από το Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2017 ως την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017.

Διανυκτερεύσεις: τρεις (3) στην Αθήνα.

Αναχώρηση 06:00 από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς και επιστροφή στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς 22:00.

Προβλεπόμενος αριθμός Συμμετεχόντων: εβδομήντα (70) μαθητές και πέντε (5) συνοδοί εκπαιδευτικοί.

Μεταφορικό μέσο: Μετάβαση με λεωφορείο – επιστροφή με λεωφορείο. Το λεωφορείο να διαθέτει δεύτερο (2) οδηγό και  να είναι στη διάθεση των εκδρομέων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.

Διατροφή: πρωινό.

Δωμάτια μαθητών:  Ίδιο ξενοδοχείο – όροφο.

Δωμάτια καθηγητών: μονόκλινα και στον ίδιο όροφο με τους μαθητές.

Ασφάλιση: Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, έξοδα επιστροφής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) η οποία καλύπτει τα έξοδα για τους εκδρομείς (μαθητές, καθηγητές) σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής με επείγουσα αερομεταφορά αν χρειαστεί σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Εγγυητική επιστολή διεκπεραίωσης της εκδρομής και υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Κύριο κριτήριο για την επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου είναι η ασφάλεια των μαθητών μας, η αξιοπιστία του πρακτορείου σε συνδυασμό με την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Θα εκτιμηθούν οι δωρεάν συμμετοχές για τους μαθητές μας.

Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου.

Επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μαθητή λόγω ανωτέρας βίας.

 

Eνδεικτικό πρόγραμμα της εκδρομής:

 

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017

 

07:00 Αναχώρηση από το σχολείο

16:00 Άφιξη στην Αθήνα με δύο ενδιάμεσες στάσεις

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Ξεκούραση

19:00 Δείπνο

20:30 Θέατρο

22:00 Ξενοδοχείο – Διανυκτέρευση

 

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017

 

08:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο

10:00 Επίσκεψη στη Βουλή

12:00 Παναθηναϊκό στάδιο – Ζάππειο – Προεδρικό Μέγαρο – Μέγαρο Μαξίμου

15:00 Γεύμα

16:00 Εκδρομή στο Σούνιο

20:30 Δείπνο

22:00 Ξενοδοχείο – Διανυκτέρευση

 

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

 

08:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο

10:30 Μουσείο Ακρόπολης

12:30 Ακρόπολη – Θησείο – Μοναστηράκι

15:30 Γεύμα στην Πλάκα

17:00 Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο – Παλιά Βουλή

18:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Ξεκούραση

20:00 Δείπνο Μουσική

22:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο- Διανυκτέρευση

 

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

 

08:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο

10:00 Ίδρυμα Νιάρχος

12:00 Αναχώρηση για Χαλκίδα

15:00 Γεύμα στη Χαλκίδα

18:00 Αναχώρηση για Κιλκίς με δύο ενδιάμεσες στάσεις

22:00 Άφιξη στο Κιλκίς.

 

Πριν την υπογραφή του συμφωνητικού θα προσκομισθεί έγγραφο του πρακτορείου που θα βεβαιώνει την κράτηση των δωματίων στο αντίστοιχο ξενοδοχείο σύμφωνα με την προσφορά του.