Συνάντηση των συντονιστών του Εrasmus+ στο Κιλκίς
18 Μαρτίου 2016
Multiplier event Τρίτη 28/06/2016
29 Ιουνίου 2016
Προβολή όλων

Προκήρυξη επίσκεψης στην Ισπανία

Συνάντηση συντονιστών Erasmus+ στην Ισπανία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας προγραμματίζεται επίσκεψη στην Αλμερία Ισπανίας. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη θα συμμετέχουν 2 εκπαιδευτικοί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

Αναχώρηση από: Θεσσαλονίκη

Προορισμός: Αλμερία Ισπανίας

Καθηγητές: 2

Ημερομηνία Αναχώρησης: 9 Μαίου 2016

Ημερομηνία Επιστροφής: 13 Μαίου 2016

Η προσφορά αφορά την μετακίνηση από Θεσσαλονίκη στην Αλμερία με επιστροφή για δύο (2) άτομα.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία ταξιδίων να υποβάλλουν στο σχολείο κλειστή προσφορά μέχρι και 23-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.. Μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.