Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο Λονδίνο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση και διαμονή στην Καστοριά
17 Ιανουαρίου 2015
Γιορτή Τριών Ιεραρχών
16 Φεβρουαρίου 2015
Προβολή όλων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο Λονδίνο

Προκήρυξη για μετακίνηση στο Λονδίνο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας προγραμματίζεται εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λονδίνο. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 2 μαθητές του Σχολείου μας και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

Αναχώρηση από: Θεσσαλονίκη

Προορισμός: Λονδίνο

Καθηγητές: 2

Μαθητές: 2

Ημερομηνία Αναχώρησης: 19 Απριλίου 2015

Ημερομηνία Επιστροφής: 25 Απριλίου 2015

Η προσφορά αφορά την μετακίνηση από Θεσσαλονίκη στο Λονδίνο με επιστροφή για τέσσερα (4) άτομα.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία ταξιδίων να υποβάλλουν στο σχολείο κλειστή προσφορά μέχρι και 16-2-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.. Μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας προγραμματίζεται εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λονδίνο. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 2 μαθητές του Σχολείου μας και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

Αναχώρηση από: Θεσσαλονίκη

Προορισμός: Λονδίνο

Καθηγητές: 2

Μαθητές: 2

Ημερομηνία Αναχώρησης: 19 Απριλίου 2015

Ημερομηνία Επιστροφής: 25 Απριλίου 2015

Η προσφορά αφορά την μετακίνηση από Θεσσαλονίκη στο Λονδίνο με επιστροφή για τέσσερα (4) άτομα.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία ταξιδίων να υποβάλλουν στο σχολείο κλειστή προσφορά μέχρι και 16-2-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.. Μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.