Οι Καθηγητές μας

2016-17
A/A ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Ιωακειμίδης Δημήτριος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ (ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γ1)
2 Γκιουλέκα Ιωάννα ΠΕ04 ΓΕΩΛΟΓΟΣ(ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Β1, Β2, Β3, Β4), ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Β1, Β2, Β3, Β4)
3 Σιώρης Δημήτριος ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Α1, Α2, Α3, Α4,Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1)
4 Τοκατλίδου Μαρία ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Γ2, Γ3), ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ1, Γ2, Γ3)
5 Γλερίδου Αφροδίτη ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α1), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Β1), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Β3), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Β1, Β3), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Γ1, Γ2, Γ3)
6 Ελευθεριάδου Αναστασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α3, Α4, Γ1, Γ2), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Α3, Α4, Γ1, Γ2), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Β2, Β4), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Β1, Β3), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Α1)
7 Ζηρίδου Άννα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β3), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Β2, Β3), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Γ1,Γ3), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Β2, Γ1, Γ3), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Α1)
8 Μπακιρτζή Αναστασία ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β1, Β4), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Β4), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Α1,Α2), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Α1, Α2, Β4)
9 Σιδηροπούλου Παναγίωτα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ3), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( Γ3), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Γ2), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ (Γ2), ΙΣΤΟΡΙΑ ( Α3, Α4, Β1, Β3, Β4)
10 Τσομίδης Γεώργιος ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α2, Β2), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (Α2), ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ(Α3, Α4), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ (Α3, Α4), ΙΣΤΟΡΙΑ(Β2)
11 Καραγιαννίδης Γεώργιος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Α1, Α2, Α3, Γ1), ΦΥΣΙΚΗ(Α1, Α2)
12 Τσογγίδης Γεώργιος ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Α4, Β2, Β3, Β4, Γ3)
13 Κεμεντσετσίδης Αναστάσιος ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Β1), ΦΥΣΙΚΗ (Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4,Γ1, Γ2, Γ3)
14 Παπαθαναήλ Φώτιος ΠΕ04 ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Α1, Α2, Α3, Α4), ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Α1, Α2, Α3, Α4, Γ1, Γ2, Γ3), ΧΗΜΕΙΑ(Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3)
15 Καραχάλια Δέσποινα ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ), ΙΣΤΟΡΙΑ (Α2)
16 Γκάσταρη Ευσταθία ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ (Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4,Γ12 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, Γ3)
17 Κολεσιώτου Μαρία ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ12 ΑΡΧΑΡΙΟΙ)
18 Δούκα Δέσποινα ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
19 Παπαγγέλου Άγγελος ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
20 Ξανθόπουλος Κων/νος ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Α1, Α2)
21 Σιδηρόπουλος Θεόφιλος ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3)
22 Σιδηροπούλου Ελένη ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Α1, Α2, Α3, Α4)
23 Ζιώγα Δήμητρα ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (Α1,Α2,Α3,Α4,Β1)
24 Λευθερούδης Θεόδωρος ΠΕ14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
25 Τζαβέλλας Δημήτριος ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
26 Μπακάλη Άννα ΠΕ 02.02.50 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ( Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΙΣΤΟΡΙΑ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ)
27 Τσιομλεκτσής Αλέξανδρος ΠΕ 04.02.50 ΦΥΣΙΚΟΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ( Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ), ΦΥΣΙΚΗ (Α ΕΝΤΑΞΗΣ, Β ΕΝΤΑΞΗΣ), ΧΗΜΕΙΑ( Β ΕΝΤΑΞΗΣ, Γ ΕΝΤΑΞΗΣ)