Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο Λονδίνο