Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Λευκωσία