Ωρολόγιο πρόγραμμα 3ου Γυμνασίου Κιλκίς από 19/10/2020