Ωρολόγιο πρόγραμμα 3ου Γυμνασίου Κιλκίς από 2/11/2020