22 κιθάρες για το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Επίδοση ελέγχων Α’ Τετραμήνου
8 Φεβρουαρίου 2019
Δωρεάν μαθήματα υπολογιστών σε πολίτες στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
13 Μαρτίου 2019
Προβολή όλων

22 κιθάρες για το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Το 3ο Γυμνάσιο  Κιλκίς, θεωρώντας ότι τα εκπαιδευτικά οφέλη από την εκμάθηση της μουσικής και την ενσωμάτωσή  της στο σχολικό πρόγραμμα  είναι σημαντικά για τη συνολική ανάπτυξη των μαθητών, προχώρησε στην αγορά μουσικών οργάνων, που αντιστοιχούν στον  αριθμό είκοσι δυο (22 κιθάρες) των μαθητών κάθε τμήματος.

Έτσι, ο κάθε μαθητής θα έχει τη δυνατότητα, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή του στο σχολείο μας, να κατακτήσει την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου της αρεσκείας του. Στόχος της προσφερόμενης μουσικής παιδείας είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν  τις μουσικές τους  δεξιότητες, να αναπτύξουν τη  δημιουργικότητα  και την ευαισθησία  τους και να λάβουν νέα εκπαιδευτικά και πολιτισμικά ερεθίσματα ερχόμενοι σε επαφή με τη  μουσική τέχνη.