Επίδοση ελέγχων Α’ Τετραμήνου
8 Φεβρουαρίου 2019
Δωρεάν μαθήματα υπολογιστών σε πολίτες στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
13 Μαρτίου 2019