Συνάντηση στο Λονδίνο στα πλαίσια του Erasmus+
11 Μαΐου 2015
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο
19 Φεβρουαρίου 2016