Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής στο CERN
15 Ιουνίου 2023
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο οχυρό Ρούπελ
16 Οκτωβρίου 2023