Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 2017
21 Οκτωβρίου 2017
Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών – STEM
10 Νοεμβρίου 2017