Ημέρα Αθλητικών Δραστηριοτήτων
8 Οκτωβρίου 2017
Απονομή Αριστείων Βραβείων
1 Νοεμβρίου 2017