Πλατφόρμα Δωρεάν ελέγχου COVID-19-Βεβαίωση κυκλοφορίας ανήλικου μαθητή/μαθήτριας.

Erasmus+”Be the change you want to see”
25 Ιανουαρίου 2021
Πρόγραμμα Α΄ και Β΄ τάξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας 3ου Γυμνασίου Κιλκίς
4 Φεβρουαρίου 2021