Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς υλοποιεί το 7ο πρόγραμμα Erasmus +
26 Μαρτίου 2019
Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Μαϊου Ιουνίου 2019
30 Μαΐου 2019