Διάκριση στον 82ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό “Θαλής”