Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης Webex
20 Μαΐου 2020
Εγκύκλιος ηλεκτρονικής εγγραφής μαθητών/τριών Γ΄ τάξης Γυμνασίου στα ΓΕΛ – ΕΠΑΛ για το σχ.έτος 2020-21
17 Ιουνίου 2020