Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη στις 20/02/2017

Ανοικτό το σχολείο μας την Τρίτη 17/1
10 Ιανουαρίου 2017
Προκήρυξη εκδρομής
27 Ιανουαρίου 2017