Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη στις 20/02/2017