Άσκηση χρήσης πυροσβεστήρα στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
4 Οκτωβρίου 2018
Παρέλαση 28η Οκτωβρίου 2018
5 Νοεμβρίου 2018