Το 3ο Γυμνάσιο στο Διεθνές Δίκτυο Διασχολικών Συμπράξεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
4 Νοεμβρίου 2021
Συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου στο δίκτυο “Χρυσοπράσινο φύλλο”
20 Νοεμβρίου 2021