Εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Ανακύκλωση από τους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς
18 Οκτωβρίου 2020
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση Webex
6 Νοεμβρίου 2020