Επαναλειτουργία σχολείου και ωρολόγιο πρόγραμμα για τη Δευτέρα 18/5/2020