Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για την εκδρομή του 3ου Γυμνασίου στη Βουλή των Ελλήνων στις 3,4 και 5 Απριλίου