Λέσχη Ανάγνωσης 3ου Γυμνασίου Κιλκίς
9 Φεβρουαρίου 2022
Προκήρυξη εκδρομής 3ου Γυμνασίου στην Τσεχία
15 Φεβρουαρίου 2022