Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Διεθνή Οργανισμό – CERN
6 Οκτωβρίου 2017
Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 2017
21 Οκτωβρίου 2017