Η επίσκεψη του σχολείου μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας