Η επίσκεψη του σχολείου μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Erasmus+ “Be the change you want to see”
7 Ιανουαρίου 2019
Λειτουργία σχολείου 14/1/2019
14 Ιανουαρίου 2019