Η Επιμοφωτική Κιλκίς συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ CUT!

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 1-11-2022
6 Νοεμβρίου 2022
Πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης-επιμόρφωσης
8 Νοεμβρίου 2022