Κλειστά όλα τα σχολεία του Δήμου Κιλκίς για 14 ημέρες

Επίδοση ελέγχων Α’ Τετραμήνου
4 Φεβρουαρίου 2020
Προς ενημέρωση και εφαρμογή-Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι
12 Μαρτίου 2020