Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 3ου Γυμνασίου Κιλκίς
6 Απριλίου 2021
Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας στο Κιλκίς
5 Οκτωβρίου 2021