Μύηση στα Θεατρικά Δρώμενα – Μαθητές σε ρόλο “υποκριτών”

Μούσαις Χάρισι Θύε
17 Μαΐου 2017
Επίσκεψη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
19 Μαΐου 2017