Μύηση στα Θεατρικά Δρώμενα – Μαθητές σε ρόλο “υποκριτών”