Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την επανέναρξη των σχολικών μονάδων