Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την επανέναρξη των σχολικών μονάδων

Πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex 3ου Γυμνασίου-Ισχύει από 11/5 έως 15/5
7 Απριλίου 2020
Ενημέρωση για Προαγωγή-Απόλυση μαθητών και ρύθμιση απουσιών.
11 Μαΐου 2020