Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Διεθνή Οργανισμό – CERN

Προκήρυξη Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων
5 Οκτωβρίου 2017
Ημέρα Αθλητικών Δραστηριοτήτων
8 Οκτωβρίου 2017