Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Διεθνή Οργανισμό – CERN