Προκήρυξη Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων

Προκήρυξη προμήθειας εισιτηρίων για μετάβαση στην Αλμερία Ισπανίας
28 Σεπτεμβρίου 2017
Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Διεθνή Οργανισμό – CERN
6 Οκτωβρίου 2017