Προκήρυξη προμήθειας εισιτηρίων για μετάβαση στη Γερμανία