Προκήρυξη προμήθειας εισιτηρίων για μετάβαση στην Αλμερία Ισπανίας