Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 22-11-21 έως 26-11-21
21 Νοεμβρίου 2021
Λειτουργία σχολείου από 10-1-2022
8 Ιανουαρίου 2022