Η Επιμοφωτική Κιλκίς συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ CUT!
6 Νοεμβρίου 2022
Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
25 Νοεμβρίου 2022